Primena EBC*L-a u kompanijama

Korporativni EBC*L

EBC*L pruža izuzetnu investicionu sigurnost za kompanije i institucije koje investiraju u razvoj svojih zaposlenih, jer baziranost na standardu daje sigurnost da će zaista biti razvijene veštine i znanja koja su upotrebljiva u svetu rada. Mnoge kompanije u Evropi, usvojile su EBC*L kao obavezni interni standard kompetencija za pojedina radna mesta.

 

Značaj internog standara je u tome što osigurava povraćaj na investiciju u razvoj zaposlenih jer daje direkten uvid u nivo razvijenih kompetencija, a na taj način se jednostvno utvrđuju potrebe za dodatnim obučavanjem.

 

 

1. Razvoj veština - profesionalni razvoj menadžera

 

Obuka i polaganje za EBC*L ispit, za profesionalni razvoj veština zaposlenih u kompaniji, podrazumeva:

  •  Obuku, tokom koje se obrađuju i pojašnjavaju određena znanja, mogućnost konsultacija sa ekspertnim predavačima, kao i razmena iskustva sa drugim učesnicima
  • Korisničkog imena za pristup e-learning portalu, odnosno, on-line materijalima i programu „Easy Business“
  • Sertifikacija: polaganje EBC*L ispita i izdavanje sertifikata

 

2. Usavršanje zaposlenih neekonomista

 

3. Procena kompetencija zaposlenih u cilju karijernog razvoja – Assessment knowledge

 

EBC*L ispit predstavlja specifičnu vrstu Assessment knowledge-a, jer Vam pruža uvid u stečena znanja zaposlenih, omogućava pravilno usmeravanje karijernog razvoja, što omogućava bolje poslovanje kompanije i lakše dostizanje ciljeva.

 

Ova opcija uključuje polaganje i evaluaciju EBC*L ispita.

 

4. Procena kompetencija u procesu selekcije i regrutacije novih kadrova

 

Prilikom selekcije kadrova, najveća pažnja se obraća na praktična znanja. Kako biste bili u mogućnosti da na jednostavan, praktičan i brz način utvrdite bazične kompetencije, neophodne za određena radna mesta potencijalnih zaposlenih, odaberite testove koji će utvrditi nivo razvijenosti veština prema evropskom standardu.

 

5. Implementacija EBC*L standarda za pojedina radna mesta tj. pojedine radne pozicije

 

Mnoga preduzeća u svetu, i kod nas, uspostavila su EBC*L sertifikat kao interni standard za pojedina radna mesta. Uvođenje internog standarda, doneće bolju sistematizaciju radnih mesta, kao i povećanje kvaliteta u obavljanju poslova.

 

Zakažite prezentaciju EBC*L-a u Vašoj kompaniji, besplatno ili nas kontaktirajte za više informacija.