Mini MBA sertifikatni program

Šta je Mini MBA sertifikatni program?

 

Mini MBA sertifikatni program MNG Centra osmišljen je tako da polaznike tokom programa upozna sa ključnim konceptima poslovanja i pomogne im da ovladaju primenom modernih organizacionih alata i tehnika koji su neophodni za uspeh u današnjem izazovnom poslovnom okruženju. Na taj način polaznici veoma brzo formiraju bazu fundamentalnog poslovnog znanja koje prožima sve funkcionalne oblasti organizacije. Da bi pojedinac danas uspeo u poslu, neophodno je da poseduje sposobnost da vidi šire i dalje od funkcionalne oblasti u kojoj radi i za koju su, u najvećem broju slučajeva, vezana većina njegovih znanja i veština, kao i da razume kako organizacija funkcioniše kao celina.

 

Mini MBA program prevashodno karakteriše konciznost i dinamika pristupa, što znači da u izuzetno kratkom vremenskom roku osposobljava polaznike da sa uspehom rešavaju probleme pred kojima će se naći kao menadžeri, unapređuje njihov poslovni učinak, podiže samopouzdanje i sposobnost donošenja ispravnih odluka koje se odražavaju na uspeh kompanije u kojoj rade, ali i na razvoj njihove karijere.

 

Način izvođenja programa

 

Mini MBA sertifikatni program kombinuje dva metoda učenja:

• Samoučenje,

• „Face to Face“ model obuke.

 

Kombinovanje pomenutih metoda učenja, u svetu poznatom pod nazivom „Blended learning“, unapređuje efikasnost procesa učenja i obezbeđuje celovit pristup za razvoj potrebnih veština, uz uštedu vremena i novca.

 

U procesu samoučenja polaznicima je omogućeno elektronsko učenje kroz korišćenje e- learning portala MNG Centra, na kome se nalazi izuzetno interesantan elektronski program učenja „Easy Business“. Za potrebe klasičnog učenja obezbeđeni su akreditovani pisani materijali, knjige, radne sveske i sl.

 

„Face to Face“ metod učenja ima predviđenu dužinu trajanja od 120 sati. Obuhvata teorijski i praktični deo. Studije slučaja i stvarne poslovne situacije se koriste u cilju podrške teorijskom delu prezentacije. Puno praktičnih primera i vežbi se rešava timski i individualno tokom trajanja programa. Učesnici imaju šansu da postavljaju pitanja i nametnu teme koje ih zanimaju i sa kojima se sreću u njihovim poslovnim aktivnostima.

 

Predavači su vrhunski eksperti iz prakse koji su prošli kvalitetnu međunarodnu obuku koja garantuje ujednačen kvalitet.

 

Šta obuhvata Mini MBA sertifikatni program?

 

Mini MBA program stavlja akcenat na primenu akademskih koncepata u kontekst realnog poslovnog okruženja. Obrađuju su bazične funkcionalne oblasti poslovnog sistema. Polaznici po završenom programu shvataju principe funkcionisanja svake pojedinačne funkcionalne oblasti, ali i njihovu međusobnu vezu i doprinos u postizanju kompanijskog uspeha.

 

Moduli koji se obrađuju u toku programa su:

 

• Modul 1: Poslovni ciljevi i poslovni pokazatelji za menadžment

• Modul 2: Računovodstvo

• Modul 3: Obračunska kalkulacija i formiranje cena

• Modul 4: Poslovno zakonodavstvo

• Modul 5: Business planiranje-osnove

• Modul 6: Marketing i prodaja

• Modul 7: Finansijsko planiranje/Budžetiranje

• Modul 8: Analiza profitabilnosti

• Modul 9: Menadžment ljudskih resursa

• Modul 10: Controlling-Upravljačko računovodstvo

 

Ključne koristi Mini MBA programa

 

Po završetku programa učesnici će:

 

• Unaprediti ukupnu poslovnu sposobnost i bolje razumeti ključne funkcionalne oblasti poslovanja, uključujući upoznavanje sa okvirima za donošenje ispravnih odluka, modela poslovanja, organizacionih alata i tehnika za postizanje organizacionog uspeha,

• Razviti veštine potrebne za strateško planiranje, definisanje ciljeva i implementaciju planova kojim će ostvariti postavljene ciljeve,

• Izoštriti finansijsku pismenost koja će im pomoći u donošenja kvalitetnih menadžerskih odluka i upravljanju projektima,

• Steći iskustva u rešavanju problema i implementaciji novih tehnika, strategija i veština, koje odmah mogu primeniti na svojim radnim mestima u organizaciji, a sve uz podršku vrhunskih eksperata,

• Unaprediti veštine pregovaranja i komunikacije kroz studije slučajeva i praktične vežbe,

• Razumeti aspekte izvrsnosti marketinga, pozicioniranja u svesti i kreiranja vrednosti, i

• Razviti profesionalne i lične veze.