Primeri materijala za učenje

Studija slučaja - SWOT analiza Wal-mart
SWOT analiza - Walmart.pdf
Adobe Acrobat Document 329.4 KB
Studija slučaja - SWOT analiza Starbucks
SWOT analiza - Starbucks.pdf
Adobe Acrobat Document 345.5 KB
Studija slučaja - Planiranje projekata
Case study - Planiranje projekata.pdf
Adobe Acrobat Document 418.7 KB
Studija slučaja - Investiciona analiza
Case study - Investiciona analiza.pdf
Adobe Acrobat Document 564.5 KB
Studija slučaja - Finansijsko planiranje/budžetiranje
Case study - Finansijsko planiranje budz
Adobe Acrobat Document 329.4 KB
Studija slučaja - Modul finansiranje
Finansiranje - Profesionalni sudija.pdf
Adobe Acrobat Document 207.6 KB
Studija slučaja - Ex-tel Trade 1, Budžetirani bilans stanja
Budzetirani bilans stanja.pdf
Adobe Acrobat Document 219.7 KB
Studija slučaja - Ex-tel Trade 2, Budžetirani račun dobitka i gubitka
Budzetirani racun dobitka gubitka.pdf
Adobe Acrobat Document 393.1 KB
Deo radne sveske za pripremu modula - Računovodstvo
Radna sveska-Racunovodstvo.pdf
Adobe Acrobat Document 414.8 KB