EBC*L nivoi

Nivo A - Kratak izvod iz kataloga znanja

Modul 1: Poslovni ciljevi i poslovni pokazatelji za menadžment

• Profitabilnost

• Povrat na uloženi kapital

• Povrat ulaganja

• Likvidnost

• Odnos vlastitog i uloženog kapitala

• Poluga

• Novčani tok

• Produktivnost

 

Modul 2: Računovodstvo

• Ciljevi finansijskog izveštaja

• Funkcija i struktura bilansa stanja

• Sredstva, aktiva

• Kapital i obaveze, pasiva

• Zalihe

• Račun dobiti i gubitka

• Obračunski računovodstveni princip

• Potrašivanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima i poveriocima

• Rezervisanja na teret rashoda

• Rezerve

• Deprecijacija

• Troškovi kapitala

• Faze računa dobiti i gubitka

• Analiza računa dobiti i gubitka

• Analiza finansijskih izveštaja

 

Modul 3: Obračunska kalkulacija i formiranje cena

• Zadaci računovodstva troškova

• Pojmovi iz računovodstva troškova

• Formiranje cena

• Računovodstvo troškovnog centra

• Računovodstvo profitnog centra

 

Modul 4: Poslovno zakonodavstvo

• Zakonski oblici poslovnih organizacija

• Ugovor o prodaji

• Različiti tipovi kompanija

• Zakon o stečaju, nesolventnost

 

Detaljan standard kompetencija preuzmite na sledećim linkovima:

Standard kompetencija (Srpski jezik)
Standard SR - Nivo A.pdf
Adobe Acrobat Document 193.3 KB
Standard kompetencija (Engleski jezik)
Standard EN - Nivo A.pdf
Adobe Acrobat Document 157.9 KB

Nivo B - Kratak izvod iz kataloga znanja

Modul 1: Business planiranje-osnove

• Osnove za sastavljanje poslovnog plana

• Analitički i planski instrumenti

• Koraci u planiranju projekta

• Greške u planiranju projekta

• Poslovna analiza

• Analiza poslovnog okruženja

• Analiza konkurentnosti

 

Modul 2: Marketing i prodaja

• Osnove marketinga

• Kupac

• Istraživanje tržišta

• Politika proizvoda

• Politika cena

• Uslovi prodaje i isporuke

• Distribucijska politika

• Komunikacijska politika

• Oglašavanje

• Posebne metode i instrumenti komunikacijske politike

• Osnove uspešne prodaje

• Faze u procesu pregovaranja prodaje

• Prodaja velikim kupcima (kompanijama)

 

Modul 3: Finansijsko planiranje/Budžetiranje

• Finasijsko planiranje

• Instrumenti finasijskog planiranja

• Finasiranje putem vlastitog kapitala

• Finasiranje putem zaduživanja

 

Modul 4: Analiza profitabilnosti

• Investiciona analiza

• Metode investicione analize

• Ograničenja i problemi vezani za investicionu analizu

 

Detaljan standard kompetencija preuzmite na sledećim linkovima:

Standard kompetencija (Srpski jezik)
Standard SR - Nivo B.pdf
Adobe Acrobat Document 389.8 KB
Standard kompetencija (Engleski jezik)
Standard EN - Nivo B.pdf
Adobe Acrobat Document 252.7 KB

Nivo C

 

Menadžment ljudskih resursa ;

Controlling-Upravljačko računovodstvo;

Standard kompetencija (Engleski jezik)
Standard EN - Nivo C.pdf
Adobe Acrobat Document 281.2 KB