Elektronsko učenje/E-learning

Od novembra 2009. godine pustili smo u funkciju savremeni portal za elektronsko učenje SITOS. Cilj portala je on- line podrška učenju i razvoju kompetencija, posebno u okviru sertifikatnih programa obuke i sticanja kvalifikacija.

 

Ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti da pohađate neke od modula (predmeti u okviru kvalifikacija- sertifikatnih programa obuke) ili ako jednostavno želite da sami određujete kada i kako ćete učiti, svim našim polaznicima omogućavamo i elektronsko učenje putem portala MNG Centra SITOS.

 

Portal MNG Centra omogućuje sledeće prednosti korisnicima:

 

  • Samostalno učenje uz stalne on-line konsultacija sa predavačima i mentorima u vezi sa modulom koji ste već pohađali ili za koju Vam je potrebna podrška predavača ili mentora u procesu samostalnog učenja;
  • Samostalna priprema za polaganje ispita u okviru profesionalne sertifikacije   (sticanje kvalifikacija) kroz pristup svim materijalima bitnim za uspešnu sertifikaciju i sticanje određene kvalifikacije;
  • Priprema za polaganje EBC*L ispita, ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete predavanjima u našem trening centru ili ukoliko želite da kombinujete face to face i e- learning (blended learning), možete pristupiti interaktivnom “Easy Business” e-programu obuke i svim drugim materijalima bitnim za ovu sertifikaciju kompetencija.
  • On-line saradnja i networking sa drugim kolegama sa kojima možete razmenjivati iskustva, diskutovati na forumu o aktuelnim temama, postavljati pitanja i slično...
  • Pristup virtuelnoj biblioteci, u kojoj se nalazi baza znanja, koja sadrži različite materijale u elektronskom obliku, a koji služe kao podrška različitim formama učenja i sticanja kvalifikacija.

 

Uz primenu on-line sistema učenja, MNG Centar obezbeđuje i praktične „face to face“ module obuke. Ovim kombinovanim metodama učenja (blended learning) se unapređuje efikasnost procesa učenja i obezbeđuje se celovit pristup za razvoj potrebnih veština, uz uštedu vremena i novca.