Akreditacija

Ispiti za dobijanje EBC*L sertifikata (Evropska licenca poslovnih kompetencija) mogu se polagati isključivo u akreditovanim ispitnim centrima (IC).

 

Akreditacija se isključivo dodeljuje preko nacionalnog predstavnika EBC*L-a u zemlji (Srbija). Nakon pozitivnog završetka procesa akreditacije, IC sklapa se sa predstavnikom ugovor o akreditaciji.

 

Akreditovani centar je ispitni i obrazovni centar:

ima pravo održavanja obuka i priprema za polaganje EBC*L ispita, bez određivnja na koji način i koliko dugo će ta priprema trajati, kao i održavanje samog polaganja EBC*L ispita.

 

Akreditovani centri imaju podršku Centra za razvoj ljudskih resursa i menadžment- MNG Centra, kao nacionalnog predstavnika za EBC*L, u smislu saveta, predloga programa za obuke i slično, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u obrazovanju i obučavanju.

 

 Opšti uslovi za aplikaciju:

 

  • Ispitni centar mora biti najmanje 3 godine uspešno prisutan na tržištu obrazovanja, i mora ispuniti sve uslove kako bi mogao redovno održavati ispite i vršiti pripremu kandidata za ispite.Ovo zadnje treba dokumentovati kroz odgovarajući trening program seminara. Ako IC do sada nije nudio poslovne kurseve, onda treba da priloži detaljan plan pripreme kandidata za ispite.
  • Najmanje dve osobe iz svakog ispitnog centra treba da prođu obuku.
  • IC u pravilu raspolaže odgovarajućim prostorijama za sprovođenje ispita.
  • IC može održavati ispite na glavnoj akreditovanoj lokaciji i lokacijama koje IC akredituje kroz budući novi postupak.
  • IC mora imati odgovornog projektnog lidera i zamenika za svako mesto poslovanja (lokaciju).
  • Obavezujuća su ispitna pravila koja su definisana u dokumentu o proceduri održavanja ispita i koja su objašnjena na radionici (workshop).
  • Kako bi se proverio kvalitet i osigurao jedinstveni standard izdavanja sertifikata, predstavnik će redovno sprovoditi mere revizije.

 

LISTA AKREDITOVANIH CENTARA

 

 

Jednom godišnje Nacionalni predstavnik za EBC*L, organizovaće konferenciju (opciono) za sve akreditovane centre, besplatno, na kojoj će se prezentovati postignuti rezultati, razmenjivati iskustva, i predstavljati najaktuelnije promene koje se tiču EBC*L-a u svetu i kod nas.

 

Za detaljne informacije, formulare za aplikaciju i uslove akreditacije, možete nas kontaktirati putem:

 

telefona: +381 (0) 11 3284-269, 3284-761

ili                

mail-a: office@mngcentar.com